Jibo

JIBO er et prosjekt backet av Cynthia Breazeal, hvilket vel betyr at det er flere fra MIT Media Lab involvert. Minner jo om ting vi har sett før - som f eks Karotz - men løsningene blir stadig bedre og mer anvendelige.

Læringspotensialet ligger her, ikke minst som en caoch, som passer på at du ikke bruker for mye tid på Facebook, eller mer eller mindre meningsfull blogging :) Potensialet innenfor helse og omsorg synes åpenbart.

Spennende å se hvordan de utnytter skjermen til å skape emosjonelle uttrykk, samt de "asynkrone" leddene som gir veldig mye til den horisontale rotasjonsbevegelsen.JIBO

Kommentarer